Bài hay

Tôi không giỏi về vấn đề này

Bạn có thường xuyên ăn mừng những dấu mốc nhỏ đã đạt được trong cuộc sống?

Đó có thể là kiếm được việc mới, được tăng lương, hay mới có một mối quan hệ tuyệt vời, hay đơn giản là nụ hôn đầu tiên, cái cầm tay đầu tiên.

Hãy nghĩ về nó, hầu như lúc nào chúng ta cũng bận rộn với công việc hằng ngày mà chúng ta quên đi việc ăn mừng.

Xã hội và môi trường sống đã khiến chúng ta khao khát và mong muốn, được hối hả để rồi chúng ta quên đi rằng những dấu mốc nhỏ trong suốt chặng đường sẽ tạo nên dấu mốc to lớn cuối cùng mà chúng ta mong muốn đạt được.

Tôi biết rằng đây là một lĩnh vực mà mình còn nhiều thiếu sót.

Vì chính bản thân tôi cũng khao khát, mong muốn đạt được những thành tựu lớn hơn, mong muốn những niềm tin và tình yêu sẽ được lan tỏa đến mọi người nhiều hơn.

Và tôi liên tục nói với bản thân mình cũng như những người tôi gặp rằng chúng ta cần phải ăn mừng các dấu mốc nhỏ trong mối quan hệ của mình.

Vì chúng là những thứ khiến chúng ta giữ vững động lực và tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã chọn.

Cuối cùng hãy nhớ rằng hạnh phúc cuối cùng chỉ là tổng hợp của những dấu ấn hạnh phúc nhỏ trong suốt cuộc hành trình mối quan hệ của mình.

Vậy nên hãy ăn mừng chúng dù chúng có nhỏ bé như thế nào.

CHÚNG TA CẦN PHẢI ĂN MỪNG!

Mai Tình Yêu