Bài hay

Tag Archives: chọn đàn ông

Chọn đàn ông: Đúng người không bằng đúng thời điểm

Chọn đàn ông: Đúng người không bằng đúng thời điểm

Chọn đàn ông, nhất định phải chọn anh ta vào đúng thời điểm; chọn người yêu, nhất định phải chọn người đã nếm trải đủ vị đời và muốn dừng chân. Bạn ở bên một người đàn ông khi anh ta còn nông nổi, bạn giống như một món đồ mới lạ và anh ta như một đứa trẻ con đầy hiếu ... Read More »